Yüksekokulumuz Cumhuriyetin Beden Eğitimi alanında öncü öğretmenleri yetiştirmenin ve Ahi Evranı Veli’nin adını taşımanın onuruyla; toplumun gereksinimine duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip spor gibi çok geniş yelpazede yetişmiş insan gücünü ülkemize kazandırmayı sürdürecektir. Ahi Evran Üniversitesi araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, özgün bilgi üreten ve bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı hedef edinmiştir.