Yüksekokulumuz vizyonu; Spor dalında geniş bir topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir kurum olmaktır. Bu bağlamda;
1-Bilimsel saygınlığı ve yaratıcı faaliyetleri ile spor alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan;
2-Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder birey yetiştiren ve bu kişileri bünyesinde barındıran;
3-Bünyesinde bulunan çeşitli spor dalları arasındaki ortak çalışmaları disiplinler üstü boyuta taşıyan ve ülkemizde bunun öncülüğünü yapan;
4-Eğiticilerin eğitiminin sürdürüldüğü, bilişimi kullanan, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, öğrenci merkezli, ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli öğrenci eğitim veren;
5-Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu mensubu olmanın bilinç, onur ve kültürüne sahip;
6-Tüm alanlarda etkin ve üretime dönük işbirlikleri yaparak kendi kaynaklarını yaratabilen ve ulusal kurumların en çok başvurduğu araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini sunan;
7-Katılım, şeffaflık ve ölçülebilir odaklı kurumsallaşmanın geliştirildiği;
8-Paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip;
9-Toplumun hızlı gelişim değişim sürecinde iletişim araçları ile halka hizmet ve yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol alabilen; 10-Evrensel Akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışının benimsendiği bir Yüksekokul olmaktır.