BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT TARİHLERİ

İŞLEMLER - SINAVLAR

TARİHLER  / SAAT

YER

Asıl Liste Kesin Kayıt

24-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.

MERKEZ ÖĞRENCİ İŞLERİ

Yedek Listelerin ilanı

1.Yedek liste 28 Ağustos 2015 saat 18.00
2.Yedek liste 01 Eylül 2015 saat 18.00
3.Yedek liste 04 Eylül 2015 saat 18.00
4.Yedek liste 08 Eylül 2015 saat 18.00

BESYO WEB /
MERKEZ ÖĞRENCİ İŞLERİ

Yedek Liste Kesin Kayıt

1.Yedek liste 31 Ağustos-01 Eylül 2015
2.Yedek liste 03-04 Eylül 2015
3.Yedek liste 07-08 Eylül 2015
4.Yedek liste (ad okuma) 10 Eylül 2015 saat 10.00

MERKEZ ÖĞRENCİ İŞLERİ

 

Kesin kayıt için gerekli belgeler

  1. Lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz).
  2. Aday, 0,8 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge. (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır).
  3. Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı onaylı örneği.
  4. 1994 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (1995 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir).
  5. 6 adet 4,5 cm x 6 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).
  6. Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanesinden son bir ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu.
  7. Milli öğrenciler için Millilik Belgesinin aslı.

 

(2) Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.