YÜKSEKOKUL KURULU ÜYELERİ 

UNVANI /  ADI SOYADI 

GÖREVİ

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL

Yüksekokul Müdür V. (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Levent VAR

Yüksekokul Müdür Yardımcısı (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Sadi ÖN

Yüksekokul Müdür Yardımcısı(Üye)

Doç. Dr. İrfan MARANGOZ

Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Murat ATASOY

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Eylem GENCER

Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı (Üye)

Seyfi BAYAR 

Yüksekokul Sekreteri (Raportör)

 

  YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

UNVANI / ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL

Yüksekokul Müdür V. (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Levent VAR

Yüksekokul Müdür Yardımcısı (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Sadi ÖN

Yüksekokul Müdür Yardımcısı (Üye)

Doç. Dr. İrfan MARANGOZ

Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Murat ATASOY

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Eylem GENCER                                         

Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı (Üye)

Seyfi BAYAR 

(Raportör) Yüksekokul Sekreteri