İlk ve Orta Öğretimde çalışacak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiştirmek.